Socjoterapia to forma pomocy skierowana do dzieci i młodzieży, sprawiających kłopoty wychowawcze, które nie radzą sobie z zadaniami społecznymi i rozwojowymi, u których obserwujemy zaburzenia zachowania, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak zaufania do siebie i własnych możliwości, lub też mają negatywny obraz siebie i trudności z akceptacją swoich ograniczeń. Nasi pacjenci mogą liczyć na pomoc na terenie Szczecina.

Zajęcia z socjoterapii odbywają się raz w tygodniu, zaadresowane są do dzieci i młodzieży od 10 do 14 roku życia. Grupa liczy od 10 do 12 osób.

Podczas zajęć grupowych socjoterapii młodzi ludzie mają okazję do:

  • uczenia się rozpoznawania emocji i przeżywania pozytywnych doświadczeń,
  • rozładowania napięć emocjonalnych, czy podjęcia się leczenia nieśmiałości,
  • nabycia umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów,
  • przebudowy negatywnych sądów o sobie,
  • kształtowania nowych wzorców zachowań,
  • nabycia umiejętności budowania dobrych relacji z innymi,
  • zdobycia wiedzy o sobie i otaczającym świecie interpersonalnym.

Udział w zajęciach socjoterapeutycznych poprzedzony jest konsultacją rodzica z osobą prowadzącą zajęcia. Nauczenie dziecka właściwych interpretacji emocji innych, zmiana sposobu postrzegania siebie, czy leczenie nieśmiałości są możliwe do osiągnięcia. Zaufajcie Państwo naszym specjalistom, którzy są do dyspozycji w gabinetach na terenie Szczecina.

Pomoc uzyskasz od:
Kamili Banaś

ul. Żupańskiego 16/1 Szczecin

Marzena Paluszkiewicz: 601953581
Arkadiusz Siekierzycki: 507074950
Monika Glapiak: 661373640

ul. Piłsudskiego 19/4 Szczecin

Aleksandra Białek: 609486417
Adrianna Skaza: 602641843
Zuzanna Leszczyńska: 883636462

ul. Śląska 43A/100 Szczecin

Kamila Banaś: 609686775

ul. Wielkopolska 23 Szczecin

Sylwia Siekierzycka: 792924268