pedagog, psychoterapeutka, socjoterapeutka.

Wybrane szkolenia z zakresu psychoterapii:

  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (od 2014)
  • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (2012)
  • Certyfikat Psychoterapii Uzależnień, wydany przez Państwową Agencję rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2010)
  • Studium Psychoterapii Uzależnień, organizowane przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (2009)
  • Studium Umiejętności Psychologicznych, organizowane przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (2007)

Dotychczasowe miejsca pracy:

  • SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczecinie (2006-2013)
  • NS ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim (2010-2012)

Pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji prowadzonej przez doświadczonych superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Kontakt: +48 661 373 640

indywidualnauzaleznienia

ul. Żupańskiego 16/1 Szczecin

Marzena Paluszkiewicz: 601953581
Arkadiusz Siekierzycki: 507074950
Monika Glapiak: 661373640

ul. Piłsudskiego 19/4 Szczecin

Aleksandra Białek: 609486417
Adrianna Skaza: 602641843
Zuzanna Leszczyńska: 883636462

ul. Śląska 43A/100 Szczecin

Kamila Banaś: 609686775

ul. Wielkopolska 23 Szczecin

Sylwia Siekierzycka: 792924268